Tiến độ xây dựng dự án The Arena Cam Ranh Nha Trang tháng 3 năm 2018

Cập nhật tiến độ dự án The Arena cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh đầu tháng 3 năm 2018
– Tòa Light, Sea đã hoàn thiện móng và xây lên tầng 1.
– Đang thi công cổng chào, đài phun nước và khai trương nhà mẫu.
Tại công trường dự án, các công nhân và đội ngũ kỹ sư xây dựng An Phong vẫn đang ngày đêm hăng say lao động để đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng thi công đã đề ra.

Tiến độ xây dựng The Arena Cam Ranh đầu tháng 3 năm 2018

Tiến độ xây dựng The Arena Cam Ranh đầu tháng 3 năm 2018

Tiến độ xây dựng The Arena Cam Ranh đầu tháng 3 năm 2018

Tiến độ xây dựng The Arena Cam Ranh đầu tháng 3 năm 2018

Tiến độ xây dựng The Arena Cam Ranh đầu tháng 3 năm 2018

Tiến độ xây dựng The Arena Cam Ranh đầu tháng 3 năm 2018

Để liên tục cập nhật tiến độ xây dựng The Arena Cam Ranh, khách hàng có thể thường xuyên truy cập website: https://arena-camranh.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp Hotline dự án: 098.246.5859 để cập nhật tiến độ xây dựng hiện tại.

 

2018-06-05T16:09:23+00:00

TẢI BẢNG GIÁ TỪ CĐT